Gras gemaaid en bouwlijnen uitgezetVandaag het gras gemaaid. Ons stukje grond ligt er weer proper bij. De landmeter van de gemeente Lanaken heeft inmiddels de bouwlijnen uitgezet. Morgen gaan we met de cursisten van de opleiding metselaar de bouw uitzetten.

Bericht start werken verstuurd

Zopas de kaartjes 'Start der werken' verstuurd naar het gemeentebestuur van Lanaken en ruimtelijke ordening te Hasselt.

Officiël start der werken is op 26/5/2014.

Onze vergunning is officieel

Gisteren de "Bekendmaking stedenbouwkundige vergunning" (het gele formulier) verwijderd.


Afgelopen zondag, 11 mei, was de laatste dag dat iemand - al dan niet via deurwaarder - protest kon indienen tegen onze vergunning (waardoor onze vergunning geschorst zou zijn en we dus niet mochten starten met
de bouw).

Rekening houdend met de tijd dat de post nodig heeft om een aangetekend schrijven te versturen (3 dagen), was gisteren dus de laatste dag dat we een schrijven mochten verwachten.

Deze kwam er niet dus is onze vergunning eindelijk officieel.